Lịch sử

Dự án tại Việt Nam(Kume Design Asia)

Ecopark Rừng Cọ

Ecopark Rừng Cọ

Ecopark scool

Ecopark scool

H Hospital

H Hospital

Ecopark "West Bay"

Ecopark “West Bay”

Novotel Phu Quoc

Novotel Phu Quoc

Novetel Ha Noi

Novotel Ha Noi

Novotel Suites HaNoi

Novotel Suites HaNoi

Sonasea Resort Condotel

Sonasea Resort Condotel

TheManorCentral Park

TheManorCentral Park

Dự án tại Nhật Bản(Kume Sekkei)

Kurume University Hospital

Kurume University Hospital

Saiseikai Shimonoseki Hospital

Saiseikai Shimonoseki Hospital

 

Toyota Kosei Hospital

Toyota Kosei Hospital